lista Aktualności lista Aktualności

Informacja

Informujemy, że dla Nadleśnictwa Żołędowo, został wykonany projekt planu urządzenia lasu oraz prognoza oddziaływania planu na środowisko

Informujemy, że dla Nadleśnictwa Żołędowo, został wykonany projekt planu urządzenia lasu oraz prognoza oddziaływania planu na środowisko. Plan ten będzie obowiązywał na lata 2022-2031. Z projektem planu oraz prognozą można zapoznać się w siedzibie RDLP w Toruniu w godzinach urzędowania lub na stronie BIP RDLP w Toruniu pod adresem:


https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-toruniu/plan-urzadzenia-lasu


Uwagi i wnioski można składać do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do dnia 23 grudnia 2021 roku, pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dyrektor RDLP w Toruniu rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski.