lista Aktualności lista Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu nadleśnictwa

Działania jakie podjęliśmy, z uwagi na wprowadzony stan epidemii

*biuro Nadleśnictwa Żołędowo oraz kancelarie leśnictw zostały zamknięte dla Interesantów do odwołania

*sprzedaż detaliczna drewna odbywa się na zasadzie przedpłat na konto bankowe Nadleśnictwa Żołędowo, po ustaleniu wartości drewna z leśniczym

*wszystkie spotkania, zajęcia edukacyjne oraz zaplanowane wydarzenia zostały odwołane 

Prosimy o korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej w kontaktach z nadleśnictwem (dane kontaktowe w zakładce: KONTAKT) 

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. 

Nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich, ale wierzymy, że spokój, opanowanie i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia pozwoli na skuteczną walkę z wirusem. 

Dziękujemy za zrozumienie.