lista Aktualności lista Aktualności

Narada Szkoleniowa

10.05.2022 w Nadleśnictwie Żołędowo Odbyła się narada Szkoleniowa

Narada została zdominowana ochrony przyrody. Omówiono zasady wykonywania zabiegów w strefach ochronnych, ochrony stanowisk zwierząt i roślin,
wykonywania prac w obszarach Natura 2000.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła tematyka biologii i ochrony ptaków w środowisku leśnym, którą w niezwykle ciekawy sposób przedstawił Pan Dawid Kilon.
W terenowej cześć narady przecwiczono ustalanie pracochłonnosci dla czynnosci z zakresu zagospodarowania w odniesieniu do nowych katalogów pracochłonności