lista Aktualności lista Aktualności

Pomoc dla właścicieli lasów prywatnych

W okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. odbędzie się kolejny nabór wniosków o pomoc dla właścicieli lasów prywatnych, w ramach poddziałania 8.5.

Informacje na temat możliwości korzystania z pomocy można otrzymać w jednostkach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, nadleśnictwach oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zgodnie z zakresem zadań realizowanych przez poszczególne instytucje. 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy w ramach tego działania, zawarte są w ulotce załączonej poniżej.