lista Aktualności lista Aktualności

Zakończenie XIII edycji Leśnej Skrzyni Skarbów

Gdy kilkanaście lat temu rozpoczynano projekt pod nazwą „Leśna Skrzynia Skarbów” nikt nie przypuszczał jak się on rozwinie.

A rozwinął się bardzo. W ostatniej, XIII już edycji, uczestniczyły 52 placówki, a w tym 3881 uczniów. Przez cały rok szkolny uczniowie ci poprzez wszelkiego rodzaju zajęcia i aktywności pogłębiali swoja przyrodniczą wiedzę, odkrywali korzyści wynikające z obcowania z naturą, wyrabiali ekologiczną postawę, kształtowali szacunek dla ojczystej przyrody. Partnerami projektu są Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy, Przedszkole Niepubliczne Tęcza oraz Nadleśnictwo Żołędowo. Natomiast patronat honorowy nad Leśną Skrzynią Skarbów sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Finałem tych działań było uroczyste zakończenie owej XIII edycji, a odbyło się ono w miniony piątek na terenie Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej im. Św. Huberta przy Nadleśnictwie Żołędowo.

Kto w projekcie uczestniczył z pewnością nie żałuje.