Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżki edukacyjne w Kruszynie

Nadleśnictwo Żołędowo niewielkim nakładem finansowym, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Inżyniera Nadzoru Kazimierza Stosika oraz leśniczego Leśnictwa Kruszyn Zbigniewa Sikory, a także przy współpracy z lokalnymi władzami stworzyło dwie nowe ścieżki edukacyjne.

W uroczystym przecinaniu wstęgi brali udział: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu  Janusz Karczmarek, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Andrzej Baranowski, Wójt Gminy Scicienko Jan Wach oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo Krzysztof Sztajnborn.

Ścieżka dla dzieci młodszych ma długość 700 m, a czas potrzebny na jej przebycie, uwzględniając omówienie tablic edukacyjnych oraz pokazanie ciekawostek przyrodniczych, wynosi od 45 do 60 minut.

Ścieżka dla młodzieży i osób dorosłych ma długość 1920 m, a czas potrzebny na jej przebycie wynosi od 1,5 do 2 godzin.

WYKAZ TABLIC EDUKACYJNYCH

 1. Leśniczówka
 2. Rezerwat Kruszyn
 3. Ptaki Doliny Noteci
 4. Rośliny Doliny Noteci
 5. Pożary lasu
 6. Sadzenie lasu
 7. Przebudowa drzewostanów
 8. Pozyskanie drewna

STACJE NA ŚCIEŻCE DLA DZIECIE MŁODSZYCH

 1. Nora królika
 2. Grąd – budowa warstwowa
 3. Erozja gleby (2x)
 4. Poletko zgryzowe dla zwierzyny
 5. Łąki nadnoteckie

STACJE NA ŚCIEŻCE DLA MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH

 1. Erozja gleby
 2. Głaz narzutowy
 3. Urządzenie łowieckie
 4. Miejsce odpoczynku
 5. Pomnik przyrody
 6. Ochrona upraw przed zwierzyną
 7. Złom dębu
 8. Starodrzew lipowy
 9. Ochrona mrowisk
 10. Erozja gleby
 11. Panorama łąk nadnoteckich i miejsce wypoczynku

 

Ścieżkę można zwiedzać samodzielnie, jednak istnieje możliwość umówienia się z Leśniczym na zajęcia w terenie – dotyczy zorganizowanych grup.