lista Aktualności lista Aktualności

DODATKOWY NABÓR NA STAŻ W RDLP W TORUNIU

Informuje absolwentów średnich i wyższych szkół (absolwent to osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie), że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, mogą ubiegać się o przyjęcie na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w naborze dodatkowym.

Dodatkowe informacje, w tyb zasady naboru dodatkowego znajdują się pod adresem: https://www.torun.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/nvOIxFTyIZoF/content/zasady-dodatkowego-naboru-na-staz-w-regionalnej-dyrekcji-lasow-panstwowych-w-toruniu