lista Aktualności lista Aktualności

Monitoring wizyjny na terenie nadleśnictwa - regulamin

Umieszczanie monitoringu wizyjnego, kamer, fotopułapek lub innych urządzeń tego typu przez osoby postronne na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Żołędowo, wiąże się ze spełnieniem następujących wytycznych:

1. Każdorazowo montaż w/w urządzeń należy uzgodnić z nadleśniczym.

2. Poinformować o celu, lokalizacji, terminie umieszczenia takiego urządzenia.

3. Przedłożenia krótkiego opisu urządzenia (typ, kolor, wielkość, dane techniczne, sposób montażu, nazwa itp.).

4. Podczas montażu, kontroli i demontażu w/w urządzeń, właściciel zobowiązany jest do przestrzegania art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1 Ustawy o lasach, m.in. w zakresie niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów, niszczenia urządzeń i obiektów, rozgarniania ściółki czy też naruszenia określonych zakazów wstępu. 

5. Ze względu na odbywające się polowania, pozyskanie drewna, wywozy drewna oraz inne prace gospodarcze, montaż, demontaż oraz kontrole tych urządzeń w trosce o bezpieczeństwo właściciela, dokonuje on po uprzednim wcześniejszym uzgodnieniu w obecności pracownika nadleśnictwa wyznaczonego do kontaktu przez nadleśniczego. 

6. W przypadku stwierdzenia samowolnego umieszczania urządzeń monitoringu wizyjnego, będą one demontowane i deponowane w siedzibie nadleśnictwa.