lista Aktualności lista Aktualności

Program pilotażowego zwalczania inwazyjnych gatunków obcych

Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi oraz barszcz Mantegazziego H. mantegazzianum to rośliny obcego pochodzenia (rejon Kaukazu), niebezpieczne dla człowieka oraz zagrażające rodzimej faunie i florze.

 

Barszcze kaukaskie stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – zawierają olejki eteryczne bogate w szkodliwe związki chemiczne, w tym furanokumaryny, powodujące poparzenia skóry. Substancjom tym, po ich przedostaniu się do wnętrza organizmu, przypisuje się także właściwości kancerogenne.
W eliminacji barszczy kaukaskich stosowane są różne metody, których skuteczność wymaga sprawdzenia w warunkach lokalnych. Jest to przedmiotem projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”


W ramach umowy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska nr 55/GDOŚ/2020 Konsorcjum (w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Lider Konsorcjum; ECO FUTURE Tomasz Mroczkowski - Członek Konsorcjum; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Członek Konsorcjum)prowadzi działania pilotażowe polegające na testowaniu metod zwalczania gatunków inwazyjnych, w tym przypadku barszczu sosnowskiego.

W miejscowości Minikowo, na gruntach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Technologi-czno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, testowane jest usuwanie barszczy kaukaskich metodami opartymi na zabiegach agrotechnicznych (bez użycia pesty-cydów) oraz usuwanie korzeni specjalnie zaprojektowanym świdrem glebowym.
Tereny te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatów przyrody "Hedera" i "Las Minikowski", gdzie problem barszczu Sosnowskiego również występuje, i opracowanie skutecznej metody zwalczania tej rośliny może przyczynić się do poprawy stanu ochrony cennych sielisk przyrodniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem.