lista Aktualności lista Aktualności

Teren objęty monitoringiem wizyjnym

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa i ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Żołędowo prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „Ustawa”, Nadleśnictwo informuje, że:

- Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek i teren wokół nadleśnictwa przy ul. Parkowej 4A, 86-031 Osielsko, a także obszary leśne.

- Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Żołędowo z siedzibą przy ul. Parkowej 4A, 86-031 Osielsko.

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

- Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.

- Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.