Wydawca treści Wydawca treści

Drewno pozyskane kosztem nabywcy

CENNIK DETALICZNY NA DREWNO w korze, loco-las po zrywce obowiązujący w Nadleśnictwie Żołędowo od dnia 23 stycznia 2024 roku.

Podane ceny są cenami brutto.

 

 

 

Dla sortymentu M2 istnieje możliwość zastosowania rabatu w wysokości do 80% w przypadku wyrobu sortymentu wraz z oczyszczeniem powierzchni (wyniesienie gałęzi). Wysokość rabatu ustala leśniczy i wpisuje na wykaz odbiorczy drewna.

 

S3b -   żerdzie gospodarcze

S4 -   opał

M1 -   drobnica tyczkowa

M2 -   drobnica gałęziowa

KO - karpina opałowa

Szczegółowe informacje na temat wymagań jakościowo wymiarowych zawierają normy krajowe:

PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.

PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe.