Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Obecnie Nadleśnictwo Żołędowo swym zasięgiem obejmuje obszar od dzielnicy Fordon w Bydgoszczy do miejscowości Ślesin koło Nakła. Ogólna powierzchnia nadleśnictwa: 12 039,59 ha w tym pow. leśna: 11 717,36 ha.

O specyficznym charakterze prowadzonej gospodarki w lasach Nadleśnictwa Żołędowo decyduje bezpośrednie sąsiedztwo dużego miasta jakim jest Bydgoszcz. Powierzchnia lasów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta wynosi aż 2995,48 ha co stanowi 25 % powierzchni zarządzanej przez nadleśnictwo.

 

 

Główne kompleksy leśne to obszary równinne, miejscami faliste, o wysokości od 60 do 95 m n.p.m. Lasy Nadleśnictwa Żołędowo pod względem przyrodniczym tworzy 80 kompleksów leśnych. Tereny leśne Nadleśnictwa Żołędowo stanowią w przeważającej części lasy ochronne, które zajmują 11 215,72ha tj. 96 %powierzchni leśnej nadleśnictwa. Lasy nadleśnictwa, poza funkcjami produkcyjnymi, pełnią również wiele innych nie mniej ważnych funkcji, takich jak: glebochronne, wodochronne, a także obronne. Ze względu na swe położenie, walory przyrodnicze i krajobrazowe lasy Nadleśnictwa Żołędowo spełniają również funkcje dydaktyczno-naukowe.