Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest Sosna pospolita, zajmuje ona 90.4 % ogólnej powierzchni leśnej, następnie dąb 5.6 %, brzoza 1.9 %, resztę uzupełniają olchy, modrzewie, świerki, buki, klony i inne gatunki. Średni wiek drzewostanów wynosi 64 lata, przy przeciętnej zasobności 220 m3/ha oraz przeciętnym rocznym przyroście masy 3.46 m3/ha.

Według klasyfikacji fizjograficznej Nadleśnictwo Żołędowo leży w III krainie przyrodniczo leśnej Wielkopolsko-Pomorskiej, w dzielnicy: Pojezierza Krajeńskiego, Chełmińsko-Dobrzyńskiej i Kotliny Toruńsko-Płockiej. Klimat należy do strefy pośredniej, między wpływami kontynentalnymi a oceanicznymi, ze średnim modyfikującym wpływem Morza Bałtyckiego. Jako całość teren ten charakteryzuje łagodna zima i niezbyt gorące lato. Przeciętna roczna temperatura wynosi 8.30C, a przeciętna roczna wysokość opadów atmosferycznych 512 mm.

Obszar nadleśnictwa położony jest w zlewni rzeki Wisły, Brdy i Noteci. Występują też drobne cieki wodne stanowiące ich dopływy. Z rzadka można spotkać małe bagna i niewielkie zbiorniki wodne. Poziom wód gruntowych znajduje się poza zasięgiem korzeni, co ma zasadniczy wpływ na żyzność siedlisk. Większość stanowią siedliska borowe 66 % (głównie bory mieszane), pozostałe 34% zajmują siedliska lasowe (głównie lasy mieszane).

Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest Sosna pospolita, zajmuje ona 90.4 % ogólnej powierzchni leśnej, następnie dąb 5.6 %, brzoza 1.9 %, resztę uzupełniają olchy, modrzewie, świerki, buki, klony i inne gatunki. Średni wiek drzewostanów wynosi 64 lata, przy przeciętnej zasobności 220 m3/ha oraz przeciętnym rocznym przyroście masy 3.46 m3/ha.