Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo
52 360-53-70
52 360-53-80

Żołędowo, ul. Parkowa 4A

86-031 Osielsko

BGŻ SA Oddz. Bydgoszcz 30 2030 0045 1110 0000 0047 6320

 

Przypadki nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego ptaków wskutek prac gospodarczych można zgłaszać (również poza godzinami pracy) pod nr telefonu: 602 626 917

p.o. Nadleśniczy
Piotr Tabaka
52 360-53-73
Główny księgowy
Tomasz Zamojski
52 360-53-74
Inżynier Nadzoru
Adam Markiewicz
52 360-53-84

Kadry, sekretariat

Beata Piesik
Kadry, sekretariat
Tel.: 52 360-53-70

Dział Gospodarki Leśnej

Agata Skoczek
Stan posiadania
Tel.: 52 360-53-75
Karol Dudojć
Ppoż, BHP, ochrona przyrody
Tel.: 52 360-53-81
Mikołaj Zbonik
Pozyskanie i sprzedaż drewna
Tel.: 52 360-53-93, tel. kom.: 733-702-555
Natalia Minta
Hodowla, ochrona lasu, szkółkarstwo i nasiennictwo
Tel.: 52 360-53-79
Weronika Wróblewska
Zamówienia Publiczne, Portal Korporacyjny BIP, edukacja
Tel.: 52 360-53-91

Straż Leśna

Patrycja Przybylska
p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 52 360-53-85
Marek Arabasz
Strażnik Leśny
Tel.: 52 360-53-85

Administracja

Zbigniew Matuszewski
Sekretarz
Tel.: 52 360-53-77
Katarzyna Mikołajewska
Infrastuktura, gospodarka gruntami
Tel.: 52 360-53-86

Księgowość

Agnieszka Gruchała
Księgowa
Tel.: 52 360-53-76
Elwira Łuczkowska-Kadow
Księgowania
Tel.: 52 360-53-83
Izabela Przybylak
Kasa
Tel.: 52 360-53-82
Magdalena Pasińska
Sprzedaż drewna
Tel.: 52 360-53-92