Wydawca treści Wydawca treści

Negocjacje w trybie ustawy o lasach

„Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna na potrzeby inwestycji drogowej – Odcinek nr 6".

W związku z licznymi problemami technicznymi, które utrudniały, a wręcz uniemożliwiały zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z ww postępowania na stronie BIP niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.


Przetargi, zamówienia i uregulowania wewnętrzne

Informacje o zamówieniach publicznych oraz uregulowaniach wewnętrznych zostały w całości przeniesione do Biuletynu Informacji Publicznej.