Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Żołędowo - zamówienia publiczne

„Nadleśnictwo Żołędowo - zamówienia publiczne".

Nadleśnictwo Żołędowo prowadzi postępowania zamówień publicznych za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

 

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/090550791


Uregulowania wewnętrzne

Informacje o zamówieniach publicznych oraz uregulowaniach wewnętrznych zostały w całości przeniesione do Biuletynu Informacji Publicznej.