Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Historia pierwszego nadleśnictwa na tym terenie sięga roku 1886 pierwotnie z siedzibą we wsi Wtelno, którą w 1909 roku przeniesiono do wsi Żołędowo. Powierzchnia w tym okresie wynosiła 5376,39 ha.

Po pierwszej wojnie światowej na skutek zmian administracyjnych powierzchnia się zmniejszyła i w 1928 r. wynosiła 4537,37 ha.

6 lutego 1945 roku kilka dni po przejściu wojsk, przedwojenni leśniczowie wrócili na swoje stanowiska rozpoczynając powojenną działalność nadleśnictwa. Zmiana ustroju społecznego po 1945 r. spowodowała upaństwowienie części lasów, które włączono pod zarząd nadleśnictwa a powierzchnia wzrosła do 5377,22 ha.

W 1969 r. nadleśnictwo powiększyło się o lasy Leśnictwa Bocianowo (północne obrzeża  miasta), obszar w tym okresie wynosił 8064,05 ha.

Kolejne duże zmiany nastąpiły w 1975 r. po przyłączeniu lasów leżących na zachód od Brdy (Leśnictwa Kruszyn, Osowa Góra i Tryszczyn) oraz w 1976 r. po przyłączeniu Obrębu Ostromecko (lasy po wschodniej stronie Wisły), w tym czasie powierzchnia wynosiła 19650,07 ha.

Zmiana organizacyjna w 1992 r. spowodowała odłączenie Obrębu Ostromecko  i zmniejszenie powierzchni do 11714,18 ha.

Od tamtego czasu następuje już niewielki wzrost powierzchniowy związany z zamianami gruntów i przejmowaniem terenów do agencji rządowych.