Wydawca treści Wydawca treści

Projekt edukacyjny „Leśna Skrzynia Skarbów” [projekt zakończony]

Dzięki zaangażowaniu kilku placówek dydaktycznych, NGO`sów oraz oczywiście samych leśników, udało nam się wypracować spójny i jednolity program edukacyjny.

Nadleśnictwo Żołędowo jest współorganizatorem projektu edukacyjnego Leśna Skrzynia Skarbów, którego pomysłodawcą jest Pani Ewa Turska-Pawlicka. Założeniem tego projektu jest stworzenie merytorycznej bazy materiałów oraz rozwiązań w prowadzeniu zajęć o tematyce przyrodniczo-leśnej.  Dodam tylko, że w zajęciach z udziałem naszych pracowników bierze udział średnio rocznie 15 000 osób!

"Leśna Skrzynia Skarbów" zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej, wypożyczone z Nadleśnictwa Żołędowo, KPCEE  oraz podarowane przez uczestników projektu.
 

Regulamin przewiduje przewiezienie materiałów do przedszkola i szkoły oraz pozostawienie ich na dwa tygodnie, w tym czasie nauczyciele realizują z dziećmi temat leśny, przyrodniczy, ekologiczny - związany z porą roku, wykorzystując udostępnione materiały.

 
Cel ogólny projektu:
-      Propagowanie wiedzy o lesie,
-      Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody
-      Wyrabianie nawyków proekologicznych
 
Cele szczegółowe:
-      Poznanie środowiska przyrodniczego lasu i jego ekosystemów
-      Poznanie warunków życia niektórych zwierząt, naturalnego środowiska
       sprzyjającego ich życiu
-      Przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających
       do ochrony lasu
-      Odkrywanie i akceptowanie korzyści zdrowotnych wynikających z obcowania
       z przyrodą
 
Po zakończeniu wizyty „Leśnej Skrzyni Skarbów" nauczyciel zobowiązany jest zgromadzić materiały, stworzyć stoisko prezentujące dorobek placówki  i udostępnić organizatorom prace dzieci , wytwory dziecięce, fotografie.
 
Finałem naszej rocznej działalności edukacyjnej są konkursy plastyczne, wiedzy przyrodniczo-leśnej, itp., które swój finał mają w czerwcu na terenie Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej mieszczącego się przy siedzibie n-ctwa.