Zajęcia z leśnikiem

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Żołędowo :)

Ścieżki edukacyjne w leśnictwie Kruszyn

Nadleśnictwo Żołędowo niewielkim nakładem finansowym, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Inżyniera Nadzoru Kazimierza Stosika oraz leśniczego Leśnictwa Kruszyn Zbigniewa Sikory, a także przy współpracy z lokalnymi władzami stworzyło dwie nowe ścieżki edukacyjne.

Leśna Skrzynia Skarbów

Dzięki zaangażowaniu kilku placówek dydaktycznych, NGO`sów oraz oczywiście samych leśników, udało nam się wypracować spójny i jednolity program edukacyjny.