Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami prywatnymi

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. lesistość Polski wynosi 9163,8 tys. ha. Oznacza to, że 29,3% powierzchni naszego kraju pokrywają lasy.

Zdecydowana większość to lasy publiczne – 81,2%. Lasy Państwowe zarządzają w imieniu Skarbu Państwa 77,3 % powierzchni leśnej Polski. Pozostałą część stanowią lasy innych własności, w tym także prywatne. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udział lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa sięga blisko 12%.

Bezpośredni nadzór nad prawidłową gospodarką leśną prywatnych lasów znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Żołędowo, sprawuje Starosta Bydgoski i Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Nie każdy właściciel lasu jest leśnikiem i nie zawsze posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia właściwej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Na podstawie porozumienia między przedstawicielami właściwych władz samorządowych a Nadleśnictwem Żołędowo nasi pracownicy służą pomocą i swoją wiedzą wszystkim posiadaczom lasu. Nadzorem objętych jest 754 ha lasu.

Doradzamy kiedy i w jaki sposób przeprowadzić niezbędne zabiegi hodowlane. Pomagamy na każdym etapie prowadzonej gospodarki w lasach prywatnych.