Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Las jest najbardziej złożonym ekosystemem lądowym. Liczne organizmy zamieszkujące tereny leśne bezustannie na siebie oddziaływają. Zachwianie równowagi między zachodzącymi procesami może doprowadzić do niepożądanych zjawisk.

Ochrona lasu jest dziedziną leśnictwa, której zadaniem jest minimalizowanie szkód w ekosystemach leśnych poprzez regulowanie niepożądanych procesów w nich zachodzących. Masowe pojawienie się szkodliwych owadów (gradacje) może doprowadzić do ogromnych zniszczeń w drzewostanach. Leśnicy rokrocznie monitorują ilość pojawiających się owadów. W przypadku gdy ich ilość przekroczy bezpieczne normy konieczne jest podjęcie odpowiednich działań. Stosowanie środków chemicznych do zwalczania szkodliwych owadów jest dopuszczalne w ostateczności gdy uszkodzenia drzew zagrażają trwałości lasu. Regulują to liczne przepisy oraz zobowiązania wynikające z posiadanych certyfikatów.

Największym jednak zagrożeniem dla lasu jest sam człowiek. Postępująca urbanizacja oraz duże zakłady przemysłowe niekorzystnie wpływają na kondycje zdrowotną drzew. Leśnicy starają się odpowiednio dobierać gatunki drzew aby w miejscach silnie uprzemysłowionych stosować drzewa bardziej odporne na zanieczyszczenia.

Kolejnym niepożądanym elementem jest szkodnictwo leśne. Zaśmiecanie lasu, podpalenia lub dewastacja lasu są ogromnym wyzwaniem dla ochrony lasu.

W Nadleśnictwie Żołędowo istnieje nowoczesny system przeciwpożarowy. Składa się on z dwóch wież z zamontowanymi kamerami, które w okresie zagrożenia od pożaru, monitorują teren nadleśnictwa. Są one zintegrowane z systemem dostrzegalni okolicznych nadleśnictw. W Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym na żywo analizowany jest obraz z kamer i w razie pojawienia się zagrożenia podejmowane są natychmiastowe działania. Tylko dzięki zastosowanym procedurą oraz współpracy z jednostkami Straży Pożarnej oraz innych służb mundurowych, udaje nam się skutecznie eliminować ogniska zapalne w zarodku.