Wydawca treści Wydawca treści

NFOŚiGW

Budowa masztu i zakup zestawów TV do PAD, Infrastruktura turystyczna, Przebudowa drogi ppoż. nr 6

 Budowa masztu i zakup zestawów TV do PAD

 

Nadleśnictwo Żołędowo wybudowało maszt oraz zakupiło dwa zestawy TV do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w ramach projektu nr 460/2008/Wn50/OP-PO-LZ/D „ Wspieranie działań w zakresie zwiększenia lesistości i ochrony zasobów leśnych – zakup samochodów gaśniczych, zestawów TV i masztów antenowych oraz modernizacja dwóch zbiorników wodnych wraz z dojazdami i placem manewrowych „ o wartości 1,03 mln zł., który został zrealizowany w 2009 roku przy wsparciu finansowym NFOŚIGW.

 

 Infrastruktura turystyczna

 

Nadleśnictwo Żołędowo podpisało umowę nr 367/2010/Wn-02/OP-PO/D o dofinansowanie w formie dotacji na " Budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej na terenach leśnych Nadleśnictwa Żołędowo".

 

  1. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia

    163 633,00 zł

  2. Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2011

 

 

 Przebudowa drogi ppoż. nr 6

 

Nadleśnictwo Żołędowo podpisało umowę nr 430/2010/Wn-50/OP-LE-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji na „ Przebudowę leśnej drogi przeciwpożarowej nr 6"

 

  1. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia:

    1 277 800,00 zł

  2. Przedsięwzięcie zrealizowane będzie w roku 2011