Rekultywacja poligonów

Nadleśnictwo Nadleśnictwo Żołędowo uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”

Restytucja cisa pospolitego

Na terenie nadzorowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu jest zlokalizowanych kilka rezerwatów przyrody, w ramach których chroniony jest cis pospolity (Taxus baccata L.). Wśród tych obiektów jako najważniejszy należy wskazać rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie”. Stanowi on najstarszą populację cisa w Polsce i jest położony na terenie leśnym.

NFOŚiGW

Budowa masztu i zakup zestawów TV do PAD, Infrastruktura turystyczna, Przebudowa drogi ppoż. nr 6

PROW

Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dróg przeciwpożarowych nr 22, 23 i 24 w Leśnictwach Osowa Góra i Tryszczyn o dł. 8,81km