Terminarz, rezerwacje Terminarz, rezerwacje

Wynajem obiektów edukacyjnych

Wynajem obiektów edukacyjnych. Nadleśnictwo Żołędowo udostępnia do korzystania przez grupy zorganizowane oraz indywidualnych użytkowników następujące obiekty edukacyjne:


1) budynek edukacyjny w parku przy Nadleśnictwie;
2) plac wraz z namiotem przy budynku edukacyjnym w parku przy Nadleśnictwie;
3) obiekt edukacyjny przy Leśniczówce Kruszyn;
4) obiekt turystyczny w Leśnictwie Nowy Mostek.

Stawki czynszu najmu ustala się w następujących wysokościach:
1) dla budynku edukacyjnego w parku przy Nadleśnictwie: 500 zł netto (+23% VAT,
tj. 615 brutto zł);
2) dla placu wraz z namiotem przy budynku edukacyjnym w parku przy Nadleśnictwie:
a) 1-20 osób – 100 zł netto (+23% VAT, tj. 123 zł brutto),
b) powyżej 20 osób – 200 zł netto (+23% VAT, tj. 246 zł brutto);
3) dla obiektu przy Leśniczówce Kruszyn:
a) 1-20 osób – 100 zł netto (+23% VAT, tj. 123 zł brutto),
b) powyżej 20 osób – 200 zł netto (+23% VAT, tj. 246 zł brutto);
4) dla obiektu turystycznego w Leśnictwie Nowy Mostek:
a) 1-20 osób – 100 zł netto (+23% VAT, tj. 123 zł brutto),
b) powyżej 20 osób – 200 zł netto (+23% VAT, tj. 246 zł brutto).

W celu wynajęcia obiektu edukacyjnego konieczne jest :
1) wypełnienie formularza rezerwacji i złożenie tego formularza w Nadleśnictwie co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną datą najmu;
2) zawarcie przez Nadleśnictwo umowy najmu z osobą, która złożyła formularz
3) przekazanie obiektu edukacyjnego najemcy na podstawie protokołu zdawczo
-odbiorczego obiektu edukacyjnego
2. Formularz można złożyć osobiście w siedzibie Nadleśnictwa lub
elektronicznie na adres e-mail: zoledowo@torun.lasy.gov.pl.