Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyncze , okazałe bądź osobliwe twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia. Najbardziej znaną i najliczniejszą kategorią są sędziwe drzewa.

Na terenie nadleśnictwa znajduje się 18 pomników przyrody :

  • 9 pojedynczych drzew
  • 4 grupy drzew
  • 2 głazy narzutowe
  • 3 źródła

Zostały one uznane na mocy Rozporządzeń Wojewody Bydgoskiego

nr:

- 11/91 z dnia 1 lipca 1991 r. (Dz Urz. Woj. Bydg. Nr 15, poz. 120 z 1991 r.)
- 18/92 z dnia 8 czerwca 1992 r. (Dz Urz. Woj. Bydg. Nr 8, poz. 124 z 1992 r.)
- 305/93 z dnia 26 października 1993 r. (Dz Urz. Woj. Bydg. Nr 20, poz 316 z 1994 r.)
- 36/95 z dnia 14 lutego 1995 r. (Dz Urz. Woj. Bydg. Nr 3, poz. 11 z 1995 r.)
- 322/95 z dnia 29 grudnia 1995 r. (Dz Urz. Woj. Bydg. Nr 6, poz 30 z 1996 r.)