Wydawca treści Wydawca treści

Przebudowa sieci dróg ppoż.

Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dróg przeciwpożarowych nr 22, 23 i 24 w Leśnictwach Osowa Góra i Tryszczyn o dł. 8,81km

Zrealizowano  w ramach  Programu w zakresie osi 2    „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich", działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych - „Schemat II Wprowadzanie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego".

 

Koszt realizacji Przedsięwzięcia:

1180888,00 zł